سیستم یکپارچه مدیریت متمرکز

سیستم یکپارچه مدیریت متمرکز

قابلیت ها و امکانات ویژه سیمم

سیمم مناسب هر کسب و کار

سیستم یکپارچه مدیریت متمرکز فکرافزار (سیمم) بدون هیچ محدودیتی در برقراری ارتباط با کاربر خود، درتغییر ساختار و طراحی دلخواه، ساختار مورد نظر کاربر خود را یافته و با در اختیار قرار دادن راهکارها و قابلیت های گوناگون تعبیه شده در خود سعی در اجرای سریع درخواست ها می نماید.

در دمو با این فناوری پیشرفته بهتر آشنا شوید

در تولید این نرم افزار قابلیت های گوناگونی ارائه گردیده است که به صورت خلاصه در ذیل به آن اشاره می شود:

 • رابط گرافیکی کاربر پسند

 • ارائه نسخه client/server و client

 • سیستم ورود اطلاعات چندزبانه با زیرمنوهای خودکار

 • امکان تعریف سیستم ثبت اطلاعات چندزبانه در چند بانک جداگانه

 • ثبت و نگه داری اطلاعات چند رسانه ای مانند: صدا، تصویر، فیلم و ...

 • سیستم چند کاربره با امکان تعریف کاربران با سطوح دسترسی مختلف

 • امکان تغییر پیام ها و عنوانین نرم افزار به دلخواه کاربران توسط مدیر سیستم

 • کنترل مدیریتی کاربران سیستم و ثبت فعالیت های کاربران به صورت timeric و eventic

 • امکان سفارشی سازی صفحات ورود از قبیل اطلاعات کلیدی، تاریخ خودکار، تسلسل اعداد، غیرتکراری، فقط خواندنی بودن و ...

سایر قابلیت های سیمم

قابلیت ها و روش های جستجو و گزارش اطلاعات:

 • ذخیره فرمول جستجو
 • جستجوی کلمه ای یا عبارتی
 • گزارش های آماری و محاسباتی
 • طراحی فرم های گزارشات بدون نیاز به دانش برنامه نویسی
 • امکان استفاده از وضعیت selecting در گزارشات و یا filtering در ویرایش و نمایش
 • جستجوهای شرطی (همانندی کامل، همانندی از ابتدا یا انتها، حداقل همانندی، حروف عمومی و بدون فاصله)
 • دامنه جستجو (تعیین دامنه اطلاعات به صورت همانندی از ابتدا، حداقل همانندی، حروف عمومی و بدون فاصله)

قابلیت ها و روش های جستجو و گزارش اطلاعات:

 • ذخیره فرمول جستجو
 • جستجوی کلمه ای یا عبارتی
 • گزارش های آماری و محاسباتی
 • طراحی فرم های گزارشات بدون نیاز به دانش برنامه نویسی
 • امکان استفاده از وضعیت selecting در گزارشات و یا filtering در ویرایش و نمایش
 • جستجوهای شرطی (همانندی کامل، همانندی از ابتدا یا انتها، حداقل همانندی، حروف عمومی و بدون فاصله)
 • دامنه جستجو (تعیین دامنه اطلاعات به صورت همانندی از ابتدا، حداقل همانندی، حروف عمومی و بدون فاصله)

قابلیت ها و روش های جستجو و گزارش اطلاعات:

 • ذخیره فرمول جستجو
 • جستجوی کلمه ای یا عبارتی
 • گزارش های آماری و محاسباتی
 • طراحی فرم های گزارشات بدون نیاز به دانش برنامه نویسی
 • امکان استفاده از وضعیت selecting در گزارشات و یا filtering در ویرایش و نمایش
 • جستجوهای شرطی (همانندی کامل، همانندی از ابتدا یا انتها، حداقل همانندی، حروف عمومی و بدون فاصله)
 • دامنه جستجو (تعیین دامنه اطلاعات به صورت همانندی از ابتدا، حداقل همانندی، حروف عمومی و بدون فاصله)

قابلیت ها و توانمندی های استاندارد فنی سیمم:

 • جستجو و Query
 • ایجاد و یا Capture محتویات
 • مجوزهای دسترسی
 • ایندکسینگ و کاتالوگینگ (metadata)
 • بازیابی و توزیع
 • ذخیره سازی
 • دسترسی از راه دور
 • استفاده از منابع فقط با صدور مجوز و برای کاربران مجاز
 • امکان یافتن منابع مورد نظر از روی کاتالوگ
 • امکان یافتن منابعی که در محل دیگری نگهداری می شوند از روی کاتالوگ
 • امکان ارجاع از یک منبع اطلاعاتی به منبع اطلاعاتی دیگر

قابلیت ها و توانمندی های استاندارد فنی سیمم:

 • جستجو و Query
 • ایجاد و یا Capture محتویات
 • مجوزهای دسترسی
 • ایندکسینگ و کاتالوگینگ (metadata)
 • بازیابی و توزیع
 • ذخیره سازی
 • دسترسی از راه دور
 • استفاده از منابع فقط با صدور مجوز و برای کاربران مجاز
 • امکان یافتن منابع مورد نظر از روی کاتالوگ
 • امکان یافتن منابعی که در محل دیگری نگهداری می شوند از روی کاتالوگ
 • امکان ارجاع از یک منبع اطلاعاتی به منبع اطلاعاتی دیگر

قابلیت ها و توانمندی های استاندارد فنی سیمم:

 • جستجو و Query
 • ایجاد و یا Capture محتویات
 • مجوزهای دسترسی
 • ایندکسینگ و کاتالوگینگ (metadata)
 • بازیابی و توزیع
 • ذخیره سازی
 • دسترسی از راه دور
 • استفاده از منابع فقط با صدور مجوز و برای کاربران مجاز
 • امکان یافتن منابع مورد نظر از روی کاتالوگ
 • امکان یافتن منابعی که در محل دیگری نگهداری می شوند از روی کاتالوگ
 • امکان ارجاع از یک منبع اطلاعاتی به منبع اطلاعاتی دیگر

نرم افزار سیمم چیزی بیش از مجموعه موضوعات در بانک های اطلاعاتی است. این نرم افزار فراهم کننده مجموعه ای از سرویس ها به کلیه کاربران برنامه است. این سرویس ها بسیار متنوع هستند و شامل انواع سرویس ها برای مدیریت مجموعه های اطلاعات، سرویس هایی برای ذخیره سازی مطمئن، سرویس هایی برای جستجو در کل سیستم دیجیتالی و … با این حال پایه این نرم افزار، ابزاری اطلاعاتی است که content را در بر دارند. انواع اشیاء دیجیتال از سندهای سنتی تا live objectها و یا نتایج پویای درخواست های کاربران متغیر است. کاربران این نرم افزار هم از End Userها و تولید کنندگان اطلاعات متغیر است.

Content در اندازه ها، فرمت ها و Mediaهای مختلف موجود است. Content می تواند ساخت یافته یا غیر ساخت یافته باشد و معنای دقیق و مشخصی داشته باشد یا مبهم باشد. همچنین ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم یک پروسه عملیاتی یا تجاری را پشتیبانی کند.

نرم افزار سیمم به صورت یک بسته نرم افزاری می باشد که سرویس های سنتی و دیجیتال را در قالب یک مجموعه واحد فراهم می کند. این سیستم یک معماری توزیع شده مبتنی بر عامل دارد که منابع اطلاعاتی به صورت اشیاء دیجیتال را پوشش مي دهد و مفاهيم متاديتا را در خود گنجانده و پروتكل z39.50 را برای جستجو بر روی منابع اطلاعاتی سیستم و استاندارد ISO ILL را برای امانت بین بانکی (کتابخانه ای) پشتیبانی می کند.

قابليتها، نيازمنديها و نحوه اجراي نرم افزار:

 • نرم افزارهای جامع بانک اطلاعاتی به صورت تک کاربره
 • نرم افزار بانک اطلاعاتی جامع داخل سیستمی به صورت LAN
 • نرم افزار بانک اطلاعاتی جامع سیستمی به صورت WAN
 • سایت بانک اطلاعاتی سیستم Web Base (رابط کاربری تحت وب نرم افزار)

قابليتها، نيازمنديها و نحوه اجراي نرم افزار:

 • نرم افزارهای جامع بانک اطلاعاتی به صورت تک کاربره
 • نرم افزار بانک اطلاعاتی جامع داخل سیستمی به صورت LAN
 • نرم افزار بانک اطلاعاتی جامع سیستمی به صورت WAN
 • سایت بانک اطلاعاتی سیستم Web Base (رابط کاربری تحت وب نرم افزار)

قابليتها، نيازمنديها و نحوه اجراي نرم افزار:

 • نرم افزارهای جامع بانک اطلاعاتی به صورت تک کاربره
 • نرم افزار بانک اطلاعاتی جامع داخل سیستمی به صورت LAN
 • نرم افزار بانک اطلاعاتی جامع سیستمی به صورت WAN
 • سایت بانک اطلاعاتی سیستم Web Base (رابط کاربری تحت وب نرم افزار)

کلیه اطلاعات در نظر گرفته شده برای برنامه، برای خود، دارای زیر فهرست از اطلاعات خود می باشند و همچنین کلیه قابلیت های تعریفی در نرم افزار جامع بانک اطلاعاتی “سیمم” را دارا می باشند که خود دارای راهنما و مرجع مربوطه است. توضیح قابلیت های نرم افزاری از قبیل انواع گزارشات و فرم های ورود اطلاعات، تغییر، تکمیل، تصحیح، جستجو و نمایش اطلاعات برخوردار است.

در حال حاضر و در آخرین نسخه نرم افزار سیمم، قابلیت نگه داری فایل های تصویری،  صوتی، فیلم و سایر فایل های نرم افزارهای دیگر را دارد. امکان بایگانی کامپیوتری بدون نیاز به بایگانی دستی و کاغذی، در این نرم افزار در کلیه موضوعات قرار خواهد داشت و جهت هر چه بهتر استفاده شدن از نرم افزار، راه های استفاده و قابلیت های مربوطه به صورت برنامه ریزی شده به اپراتورها و سایر کادر اداری مربوطه، آموزش داده خواهد شد.

نرم افزار سیمم به صورت یک بسته نرم افزاری می باشد که سرویس های سنتی و دیجیتال را در قالب یک مجموعه واحد فراهم می کند. این سیستم یک معماری توزیع شده مبتنی بر عامل دارد که منابع اطلاعاتی به صورت اشیاء دیجیتال را پوشش مي دهد و مفاهيم متاديتا را در خود گنجانده و پروتكل z39.50 را برای جستجو بر روی منابع اطلاعاتی سیستم و استاندارد ISO ILL را برای امانت بین بانکی (کتابخانه ای) پشتیبانی می کند.

نیاز به دموی برنامه دارید؟

کافیست با ما تماس بگیرید ما همه چیز را برای شما آماده می کنیم