نرم افزار مدیریت جلسات فکرافزار

نرم افزار مدیریت جلسات فکرافزار

قابلیت ها و امکانات نرم افزار مدیریت جلسات

در این نرم افزار، منشی در قالب گزینه وظایف منشی، امکان گردشکار و قطعی سازی، تعریف تاریخ و ساعت پیشنهادی برقراری جلسه و همچنین تعریف موضوع و اعضاء شرکت کننده در جلسه و محل تشکیل جلسه را داراست. دستورات جلسه نیز گزینه دیگریست که در صورت متعدد بودن دستورات جلسه پیشنهادی، به منشی و یا اعضاء شرکت کننده در جلسه امکان درج و پیشنهاد دستور جلسات را از درون سیستم یکپارچه نرم افزاری سازمان اداری خود، در داخل سیستم شبکه داخلی تعریف شده را خواهد داشت.

پس از درج دستور جلسات و تعیین ساعت و تاریخ و اعضاء شرکت کننده در جلسه و همچنین تعیین محل برقراری جلسه توسط منشی، دستورات جلسه از طریق نرم افزار به اطلاع سایر اعضاء شرکت کننده و مسئول و ریاست جلسه رسیده و پس از اطلاع و تصویب دستورات جلسه، جلسه قطعی شده و تا زمان برگزاری، جلسه در لیست و کارتابل شرکت کنندگان در جلسه قرار خواهد گرفت.

در تولید این نرم افزار قابلیت های گوناگونی ارائه گردیده است که به صورت خلاصه در ذیل به آن اشاره می شود:

 • رابط گرافیکی کاربر پسند

 • ارائه نسخه client/server و client

 • سیستم ورود اطلاعات چندزبانه با زیرمنوهای خودکار

 • امکان تعریف سیستم ثبت اطلاعات چندزبانه در چند بانک جداگانه

 • ثبت و نگه داری اطلاعات چند رسانه ای مانند: صدا، تصویر، فیلم و ...

 • سیستم چند کاربره با امکان تعریف کاربران با سطوح دسترسی مختلف

 • امکان تغییر پیام ها و عنوانین نرم افزار به دلخواه کاربران توسط مدیر سیستم

 • کنترل مدیریتی کاربران سیستم و ثبت فعالیت های کاربران به صورت timeric و eventic

 • امکان سفارشی سازی صفحات ورود از قبیل اطلاعات کلیدی، تاریخ خودکار، تسلسل اعداد، غیرتکراری، فقط خواندنی بودن و ...

سایر قابلیت های سیمم

قابلیت ها و توانمندی های نرم افزار جلسات:

 • تعیین وظایف منشی جلسه
 • تعیین دستور جلسات
 • صدور صورت جلسه و مشخصات برگزاری جلسه
 • تعیین اعضای و شرکت کنندگان جلسه
 • ثبت مصوبات و مراحل مصوبات
 • ثبت تذکرات، گزارشات و دستورات

قابلیت ها و توانمندی های نرم افزار جلسات:

 • تعیین وظایف منشی جلسه
 • تعیین دستور جلسات
 • صدور صورت جلسه و مشخصات برگزاری جلسه
 • تعیین اعضای و شرکت کنندگان جلسه
 • ثبت مصوبات و مراحل مصوبات
 • ثبت تذکرات، گزارشات و دستورات

قابلیت ها و توانمندی های نرم افزار جلسات:

 • تعیین وظایف منشی جلسه
 • تعیین دستور جلسات
 • صدور صورت جلسه و مشخصات برگزاری جلسه
 • تعیین اعضای و شرکت کنندگان جلسه
 • ثبت مصوبات و مراحل مصوبات
 • ثبت تذکرات، گزارشات و دستورات

نیاز به دموی برنامه دارید؟

کافیست با ما تماس بگیرید ما همه چیز را برای شما آماده می کنیم