نرم افزار سرجمعداری اموال، جهت ثبت و نگهداری اموال تحویل شده به کارکنان و یا منتقل شده به سایر دفاتر و قسمتها بکار میرود، و وضعیت فعلي و جاری اموال قابل گزارش میباشد. در این نرم افزار اموال تحویل شده به کارکنان قابل دسترسي و جمعداری بوده و در صورت نیاز به تغییر و تصمیمات و عملکرد سازماني مدیران و مسئولین مربوطه اطلاعات در سیستم شبکه داخلي گردشکار شده و پس از موافقت مسئولین مربوطه انتقال اموال صورت مي یابد.

دریافت کاتالوگ

ویژگی ها و قابلیت های اصلی نرم افزار

  • رابط گرافیکی کاربر پسند

  • ارائه نسخه client/server و client

  • سیستم ورود اطلاعات چندزبانه با زیرمنوهای خودکار

  • امکان تعریف سیستم ثبت اطلاعات چندزبانه در چند بانک جداگانه

  • امکان سفارشی سازی صفحات ورود از قبیل اطلاعات کلیدی، تاریخ خودکار، تسلسل اعداد، غیرتکراری، فقط خواندنی بودن و …

  • ثبت و نگه داری اطلاعات چند رسانه ای مانند: صدا، تصویر، فیلم و …

  • سیستم چند کاربره با امکان تعریف کاربران با سطوح دسترسی مختلف

  • امکان تغییر پیام ها و عنوانین نرم افزار به دلخواه کاربران توسط مدیر سیستم

  • کنترل مدیریتی کاربران سیستم و ثبت فعالیت های کاربران به صورت timeric و eventic

امکانات و چگونگی عملکرد

نیاز به دموی برنامه دارید؟

کافیست با ما تماس بگیرید ما همه چیز را برای شما آماده می کنیم

ویدئو از محیط نرم افزار