نرم افزارهای اطلاعاتی فکرافزار

نرم افزار اطلاعاتی فکرافزار

ثبت اطلاعات کارمندان و پرونده های مراجعین در هر بخش اداره و یا سازمان در نرم افزارهای اطلاعاتی (مانند اطلاعات افراد و کارمندان، تدارکات و کارپردازی، روابط عمومی و سرجمعداری اموال)، امری وقتگیر، تکراری و خسته کننده است. ادارات و سازمان ها، همیشه به دنبال راهکاری هستند تا بتوانند با یکبار ثبت اطلاعات در این نرم افزارها، از آن در سیستم های دیگر هم استفاده کنند. با استفاده از نرم افزارهای اطلاعاتی فکرافزار می توانید این گونه اطلاعات را به صورت یکپارچه، در لحظه و بدون خطا در اختیار داشته باشید. با قابلیت صدور خودکار اسناد، از ثبت مجدد اسناد و بروز خطای انسانی جلوگیری کرده و از صحت داده های اطلاعاتی اداره و یا سازمان کاملاً مطمئن باشید.

مجموعه نرم افزارهای اطلاعاتی فکرافزار به صورت یکپارچه بوده و امکان اتصال و تبادل اسناد بین یکدیگر را دارند.

در ادامه به طور مختصر این نرم افزار ها را معرفی می کنیم

سرجمعداری اموال فکرافزار

توقفها و اسقاط و اصلاح عناوین، جمعداری، تحویل اموال، اطلاعات اموال

اطلاعات افراد و کارمندان فکرافزار

ثبت مشخصات فردی و افراد تحت تکفل، ثبت سوابق تحصیلي، ثبت رفتارهای سازماني، ثبت مهارت ها، تحصیلات و …

پژوهشکده فکرافزار

سیستم نمایه ها، فیش های استاندارد و اختصاصی، اطلاعات کتابخانه، اطلاعات محققین و …

پژوهشگاه فکرافزار

اطلاعات محققین، مخزن اسناد طبقه بندی شده، پروژه های تحقیقاتی، اطلاعات پروژه های تحقیقاتی و مراحل تحقیقات

تدارکات و کارپردازی فکرافزار

امکان ثبت سفارش و LC، کمیسیون معاملات و دستورات، تدارکات داخلی، تدارکات خارجی و …

روابط عمومی فکرافزار

ثبت ارتباطات، ثبت بازدیدها، ثبت دیدارها، ثبت ملاقات ها

کتابخانه فکرافزار

فهرست نویسی، اعضاء، امکانات، مشخصات کتاب، کارت کتاب، موضوع شناسی و …

کتابداری فکرافزار

ثبت اعضاء، ثبت امانات، ثبت مقالات، ثبت نشریات، ثبت اسناد و مدارک، ثبت فیش ها و نمایه ها و …

در تولید این نرم افزار قابلیت های گوناگونی ارائه گردیده است که به صورت خلاصه در ذیل به آن اشاره می شود:

 • رابط گرافیکی کاربر پسند

 • ارائه نسخه client/server و client

 • سیستم ورود اطلاعات چندزبانه با زیرمنوهای خودکار

 • امکان تعریف سیستم ثبت اطلاعات چندزبانه در چند بانک جداگانه

 • ثبت و نگه داری اطلاعات چند رسانه ای مانند: صدا، تصویر، فیلم و ...

 • سیستم چند کاربره با امکان تعریف کاربران با سطوح دسترسی مختلف

 • امکان تغییر پیام ها و عنوانین نرم افزار به دلخواه کاربران توسط مدیر سیستم

 • کنترل مدیریتی کاربران سیستم و ثبت فعالیت های کاربران به صورت timeric و eventic

 • امکان سفارشی سازی صفحات ورود از قبیل اطلاعات کلیدی، تاریخ خودکار، تسلسل اعداد، غیرتکراری، فقط خواندنی بودن و ...

سایر قابلیت های نرم افزارهای اطلاعاتی فکرافزار

قابلیت ها و روش های جستجو و گزارش اطلاعات:

 • ذخیره فرمول جستجو
 • جستجوی کلمه ای یا عبارتی
 • گزارش های آماری و محاسباتی
 • طراحی فرم های گزارشات بدون نیاز به دانش برنامه نویسی
 • امکان استفاده از وضعیت selecting در گزارشات و یا filtering در ویرایش و نمایش
 • جستجوهای شرطی (همانندی کامل، همانندی از ابتدا یا انتها، حداقل همانندی، حروف عمومی و بدون فاصله)
 • دامنه جستجو (تعیین دامنه اطلاعات به صورت همانندی از ابتدا، حداقل همانندی، حروف عمومی و بدون فاصله)

قابلیت ها و روش های جستجو و گزارش اطلاعات:

 • ذخیره فرمول جستجو
 • جستجوی کلمه ای یا عبارتی
 • گزارش های آماری و محاسباتی
 • طراحی فرم های گزارشات بدون نیاز به دانش برنامه نویسی
 • امکان استفاده از وضعیت selecting در گزارشات و یا filtering در ویرایش و نمایش
 • جستجوهای شرطی (همانندی کامل، همانندی از ابتدا یا انتها، حداقل همانندی، حروف عمومی و بدون فاصله)
 • دامنه جستجو (تعیین دامنه اطلاعات به صورت همانندی از ابتدا، حداقل همانندی، حروف عمومی و بدون فاصله)

قابلیت ها و روش های جستجو و گزارش اطلاعات:

 • ذخیره فرمول جستجو
 • جستجوی کلمه ای یا عبارتی
 • گزارش های آماری و محاسباتی
 • طراحی فرم های گزارشات بدون نیاز به دانش برنامه نویسی
 • امکان استفاده از وضعیت selecting در گزارشات و یا filtering در ویرایش و نمایش
 • جستجوهای شرطی (همانندی کامل، همانندی از ابتدا یا انتها، حداقل همانندی، حروف عمومی و بدون فاصله)
 • دامنه جستجو (تعیین دامنه اطلاعات به صورت همانندی از ابتدا، حداقل همانندی، حروف عمومی و بدون فاصله)

قابلیت ها و توانمندی های استاندارد فنی سیمم:

 • جستجو و Query
 • ایجاد و یا Capture محتویات
 • مجوزهای دسترسی
 • ایندکسینگ و کاتالوگینگ (metadata)
 • بازیابی و توزیع
 • ذخیره سازی
 • دسترسی از راه دور
 • استفاده از منابع فقط با صدور مجوز و برای کاربران مجاز
 • امکان یافتن منابع مورد نظر از روی کاتالوگ
 • امکان یافتن منابعی که در محل دیگری نگهداری می شوند از روی کاتالوگ
 • امکان ارجاع از یک منبع اطلاعاتی به منبع اطلاعاتی دیگر

قابلیت ها و توانمندی های استاندارد فنی سیمم:

 • جستجو و Query
 • ایجاد و یا Capture محتویات
 • مجوزهای دسترسی
 • ایندکسینگ و کاتالوگینگ (metadata)
 • بازیابی و توزیع
 • ذخیره سازی
 • دسترسی از راه دور
 • استفاده از منابع فقط با صدور مجوز و برای کاربران مجاز
 • امکان یافتن منابع مورد نظر از روی کاتالوگ
 • امکان یافتن منابعی که در محل دیگری نگهداری می شوند از روی کاتالوگ
 • امکان ارجاع از یک منبع اطلاعاتی به منبع اطلاعاتی دیگر

قابلیت ها و توانمندی های استاندارد فنی سیمم:

 • جستجو و Query
 • ایجاد و یا Capture محتویات
 • مجوزهای دسترسی
 • ایندکسینگ و کاتالوگینگ (metadata)
 • بازیابی و توزیع
 • ذخیره سازی
 • دسترسی از راه دور
 • استفاده از منابع فقط با صدور مجوز و برای کاربران مجاز
 • امکان یافتن منابع مورد نظر از روی کاتالوگ
 • امکان یافتن منابعی که در محل دیگری نگهداری می شوند از روی کاتالوگ
 • امکان ارجاع از یک منبع اطلاعاتی به منبع اطلاعاتی دیگر

قابليتها، نيازمنديها و نحوه اجراي نرم افزار:

 • نرم افزارهای جامع بانک اطلاعاتی به صورت تک کاربره
 • نرم افزار بانک اطلاعاتی جامع داخل سیستمی به صورت LAN
 • نرم افزار بانک اطلاعاتی جامع سیستمی به صورت WAN
 • سایت بانک اطلاعاتی سیستم Web Base (رابط کاربری تحت وب نرم افزار)

قابليتها، نيازمنديها و نحوه اجراي نرم افزار:

 • نرم افزارهای جامع بانک اطلاعاتی به صورت تک کاربره
 • نرم افزار بانک اطلاعاتی جامع داخل سیستمی به صورت LAN
 • نرم افزار بانک اطلاعاتی جامع سیستمی به صورت WAN
 • سایت بانک اطلاعاتی سیستم Web Base (رابط کاربری تحت وب نرم افزار)

قابليتها، نيازمنديها و نحوه اجراي نرم افزار:

 • نرم افزارهای جامع بانک اطلاعاتی به صورت تک کاربره
 • نرم افزار بانک اطلاعاتی جامع داخل سیستمی به صورت LAN
 • نرم افزار بانک اطلاعاتی جامع سیستمی به صورت WAN
 • سایت بانک اطلاعاتی سیستم Web Base (رابط کاربری تحت وب نرم افزار)

نیاز به دموی برنامه دارید؟

کافیست با ما تماس بگیرید ما همه چیز را برای شما آماده می کنیم