نرم افزارحسابداری مالی فکرافزار

نرم افزارحسابداری مالی فکرافزار

قابلیت ها و امکانات نرم افزارحسابداری مالی فکرافزار

نرم افزار حسابداری مالی با قابليت ها اختصاصی سيستم هاي یکپارچه مدیریت مکانیزه با امکان بهره مندی از سیستم سفارشی سازی سیستم کدینگ حسابها در وضعيت هاي دو، سه، چهار و یا بیشتر، برای هر حساب و ارائه انواع دسترسی های سریع به فهرست كدينگ ها و ارائه فهرست خودکار در هنگام ثبت سند جهت جلوگیری از درج اشتباه اطلاعات در اسناد برای سيستم هاي صنعتی طراحی گردیده و دارای قابلي تهاي ذیل است: ثبت اسناد حسابداری به صورت موقت (دستی و خودکار از زیر سيست مهاي جانبی سایر نر مافزارهای حاضر در سیستم یکپارچه در شبکه داخلی و اینترنتی) اسناد حسابداری قطعی شده نگهداری موقت یک سند، هنگام قطع برق و… جهت بازیابی سند ثبت نشده قابليت استفاده از نرم افزار به صورت سیستم مستقل و یا به عنوان سیستم مالی یکپارچه همراه با سایر سيست مهاي شبکه داخلی ارائه انواع گزارشات و ترازها در قالب گزینه های عمومی نرم افزار امکان درج كدين گهای ناقص، هنگام ثبت سند استفاده از سایر کلیدها جهت سهولت هر چه بیشتر در ثبت سند و ارائه وضعیت آنی در ثبت هر سند

امکانات اختصاصی نرم افزار حسابداری مالی فکرافزار

 • حسابهای تفصیلی بدون محدودیت

 • صدور سند

 • اسناد قطعی

 • ترازنامه اسناد

 • ترازنامه آزمایشی

 • محاسبه سود و زیان

 • حسابهای تفصیلی بدون محدودیت

 • صدور سند

 • اسناد قطعی

 • ترازنامه اسناد

 • ترازنامه آزمایشی

 • محاسبه سود و زیان

 • حسابهای تفصیلی بدون محدودیت

 • صدور سند

 • اسناد قطعی

 • ترازنامه اسناد

 • ترازنامه آزمایشی

 • محاسبه سود و زیان

قابلیت های عمومی نرم افزار

 • رابط گرافیکی کاربر پسند
 • ارائه نسخه client/server و client
 • سیستم ورود اطلاعات چندزبانه با زیرمنوهای خودکار
 • امکان تعریف سیستم ثبت اطلاعات چندزبانه در چند بانک جداگانه
 • ثبت و نگه داری اطلاعات چند رسانه ای مانند: صدا، تصویر، فیلم و ...
 • سیستم چند کاربره با امکان تعریف کاربران با سطوح دسترسی مختلف
 • امکان تغییر پیام ها و عنوانین نرم افزار به دلخواه کاربران توسط مدیر سیستم
 • کنترل مدیریتی کاربران سیستم و ثبت فعالیت های کاربران به صورت timeric و eventic
 • امکان سفارشی سازی صفحات ورود از قبیل اطلاعات کلیدی، تاریخ خودکار، تسلسل اعداد، غیرتکراری، فقط خواندنی بودن و ...

نیاز به دموی برنامه دارید؟

کافیست با ما تماس بگیرید ما همه چیز را برای شما آماده می کنیم