نرم افزار اطلاعات مهندسی و جغرافیایی فکرافزار

نرم افزار اطلاعات مهندسی و جغرافیایی فکرافزار

قابلیت ها و امکانات نرم افزار اطلاعات مهندسی و جغرافیایی فکرافزار

این نرم افزار به صورت مستقل و یکپارچه در تمامی عناوین ذیل ارائه گردیده است که امکان ثبت و دریافت انواع گزارشات لایه بندی شده از سیستم را داراست که در مجموع نزدیک به 4000 موضوع از انواع اطلاعات غیر تکراری مرتبط با عناوین ذیل داراست. این نرم افزار دارای نزدیک به 300 عنوان عمده اطلاعات فنی، مهندسی و جغرافیایی و ماشین آلات است که به صورت جداگانه و تک کاربره یا به صورت هم پيوندي در سیستم شبکه داخلی قابل استفاده خواهد بود. کاربران متعدد این نرم افزار، امکان ثبت، ویرایش، نمایش و  ارائه و اخذ گزارش از اطلاعات وارده سازمان خود را در قالب گزینه های نرم افزار دریافت می نمایند.

اطلاعات وارده در این سیستم به شکل انواع گزارشات اطلاعاتی، محاسباتی و آماری ارائه شده و همچنین امکان استخراج اطلاعات برای انتقال به سایر نرم افزارها را دارا مي باشد. نگهداری سایر گونه ها و انواع اطلاعات غیر متنی از قبیل تصاویر، فیلم ها، صداها و اطلاعات جغرافیايی از دیگر قابليت هاي جانبی بان کهای اطلاعاتی در تمامی موضوعات مطروحه مي باشد.

امکانات اختصاصی نرم افزار اطلاعات مهندسی و جغرافیایی فکرافزار

 • اطلاعات ساختمان ها

  آب شهری، غیرشهری، آشپزخانه، نگهبانی، برق، فاضلاب، پارکینگ، سرویس هاي بهداشتي، سردخانه، ابنیه ورزشی،میدانی و سالنی، تهویه مطبوع، پمپ ها، کولرها، گاز رسانی، منابع آب، برق، گاز، تاسیسات، جایگاههای سوخت، حرارت مرکزی، راه های محوطه هاي مختلف، راهسازی، محوطه سازی، میدان موانع و حرارت مرکزی

 • اطلاعات تعمیرات و نگهداری

  اطلاعات عمومی املاک، ابنيه، محوطه ها،فضاهاي فیزیکی، آب، برق، گاز، مقاوم سازی، پوشش بام، تیپ معماری،نمای خارجی، نوع پنجره ها، نوع سازه، پروژه ها، تعمیرات مقطعی، تعمیرات زمان بندی شده، تعمیرات اساسی، تغییرات کاربری و تغییر کاربری اساسی

 • راه ها و زمین ها

  اطلاعات پل ها، سدها، رودخانه ها، شناورها، تجهیزات پل ها، سدها، ماشین آلات، ذخاير کانی، معدنی، اماکن، باتلاق ها،اماکن مستعد بلایای طبیعی، تونل ها، جنگل ها، چشمه ها، خطوط انتقال آب، برق، گاز، خلیج ها، حوض ها و حوضچه ها

 • انواع راه ها

  شوسه، آسفالته، مالرو، سفت، رسی، شنی، رمل، سواحل، شن زارها، شوره زارها، غارها، فرودگاه ها، قنات، کانال های طبیعی، مرداب ها، معادن و خطوط انتقال سوخت

 • فضای سبز

  مساحت، وضعیت خاک، هوا، آب، نوع پوشش، گیاهان، درختان، ساختمان ها، آبرسانی

 • فضاها

  فضاهای آموزشی، ترابری، رفاهی، سردخانه ای، مخابراتی، ورزشی، عمومی، ندامتگاهی، بهداشتی ، درمانی و خدماتی

 • انبارها

  مواد غذايی، اقلام دارويی، بهداشتی، انبارهای موقت، کوتاه مدت، میان راهی، سردخانه ای، اقلام عمومی، قطعات تخصصی و ماشین آلات فنی، مخابراتی و الکترونیکی

 • مهندسین

  مشخصات فردی و عمومی، مهارت ها، عضویت در سازمان ها و مجامع علمی، رتبه بندی، صدور کارت، سوابق آموزشی و تحصیلاتی، آثار علمی و تحقیقاتی و پروژه ها

 • اطلاعات ساختمان ها

  آب شهری، غیرشهری، آشپزخانه، نگهبانی، برق، فاضلاب، پارکینگ، سرویس هاي بهداشتي، سردخانه، ابنیه ورزشی،میدانی و سالنی، تهویه مطبوع، پمپ ها، کولرها، گاز رسانی، منابع آب، برق، گاز، تاسیسات، جایگاههای سوخت، حرارت مرکزی، راه های محوطه هاي مختلف، راهسازی، محوطه سازی، میدان موانع و حرارت مرکزی

 • اطلاعات تعمیرات و نگهداری

  اطلاعات عمومی املاک، ابنيه، محوطه ها،فضاهاي فیزیکی، آب، برق، گاز، مقاوم سازی، پوشش بام، تیپ معماری،نمای خارجی، نوع پنجره ها، نوع سازه، پروژه ها، تعمیرات مقطعی، تعمیرات زمان بندی شده، تعمیرات اساسی، تغییرات کاربری و تغییر کاربری اساسی

 • راه ها و زمین ها

  اطلاعات پل ها، سدها، رودخانه ها، شناورها، تجهیزات پل ها، سدها، ماشین آلات، ذخاير کانی، معدنی، اماکن، باتلاق ها،اماکن مستعد بلایای طبیعی، تونل ها، جنگل ها، چشمه ها، خطوط انتقال آب، برق، گاز، خلیج ها، حوض ها و حوضچه ها

 • انواع راه ها

  شوسه، آسفالته، مالرو، سفت، رسی، شنی، رمل، سواحل، شن زارها، شوره زارها، غارها، فرودگاه ها، قنات، کانال های طبیعی، مرداب ها، معادن و خطوط انتقال سوخت

 • فضای سبز

  مساحت، وضعیت خاک، هوا، آب، نوع پوشش، گیاهان، درختان، ساختمان ها، آبرسانی

 • فضاها

  فضاهای آموزشی، ترابری، رفاهی، سردخانه ای، مخابراتی، ورزشی، عمومی، ندامتگاهی، بهداشتی ، درمانی و خدماتی

 • انبارها

  مواد غذايی، اقلام دارويی، بهداشتی، انبارهای موقت، کوتاه مدت، میان راهی، سردخانه ای، اقلام عمومی، قطعات تخصصی و ماشین آلات فنی، مخابراتی و الکترونیکی

 • مهندسین

  مشخصات فردی و عمومی، مهارت ها، عضویت در سازمان ها و مجامع علمی، رتبه بندی، صدور کارت، سوابق آموزشی و تحصیلاتی، آثار علمی و تحقیقاتی و پروژه ها

 • اطلاعات ساختمان ها

  آب شهری، غیرشهری، آشپزخانه، نگهبانی، برق، فاضلاب، پارکینگ، سرویس هاي بهداشتي، سردخانه، ابنیه ورزشی،میدانی و سالنی، تهویه مطبوع، پمپ ها، کولرها، گاز رسانی، منابع آب، برق، گاز، تاسیسات، جایگاههای سوخت، حرارت مرکزی، راه های محوطه هاي مختلف، راهسازی، محوطه سازی، میدان موانع و حرارت مرکزی

 • اطلاعات تعمیرات و نگهداری

  اطلاعات عمومی املاک، ابنيه، محوطه ها،فضاهاي فیزیکی، آب، برق، گاز، مقاوم سازی، پوشش بام، تیپ معماری،نمای خارجی، نوع پنجره ها، نوع سازه، پروژه ها، تعمیرات مقطعی، تعمیرات زمان بندی شده، تعمیرات اساسی، تغییرات کاربری و تغییر کاربری اساسی

 • راه ها و زمین ها

  اطلاعات پل ها، سدها، رودخانه ها، شناورها، تجهیزات پل ها، سدها، ماشین آلات، ذخاير کانی، معدنی، اماکن، باتلاق ها،اماکن مستعد بلایای طبیعی، تونل ها، جنگل ها، چشمه ها، خطوط انتقال آب، برق، گاز، خلیج ها، حوض ها و حوضچه ها

 • انواع راه ها

  شوسه، آسفالته، مالرو، سفت، رسی، شنی، رمل، سواحل، شن زارها، شوره زارها، غارها، فرودگاه ها، قنات، کانال های طبیعی، مرداب ها، معادن و خطوط انتقال سوخت

 • فضای سبز

  مساحت، وضعیت خاک، هوا، آب، نوع پوشش، گیاهان، درختان، ساختمان ها، آبرسانی

 • فضاها

  فضاهای آموزشی، ترابری، رفاهی، سردخانه ای، مخابراتی، ورزشی، عمومی، ندامتگاهی، بهداشتی ، درمانی و خدماتی

 • انبارها

  مواد غذايی، اقلام دارويی، بهداشتی، انبارهای موقت، کوتاه مدت، میان راهی، سردخانه ای، اقلام عمومی، قطعات تخصصی و ماشین آلات فنی، مخابراتی و الکترونیکی

 • مهندسین

  مشخصات فردی و عمومی، مهارت ها، عضویت در سازمان ها و مجامع علمی، رتبه بندی، صدور کارت، سوابق آموزشی و تحصیلاتی، آثار علمی و تحقیقاتی و پروژه ها

قابلیت های عمومی نرم افزار

 • رابط گرافیکی کاربر پسند
 • ارائه نسخه client/server و client
 • سیستم ورود اطلاعات چندزبانه با زیرمنوهای خودکار
 • امکان تعریف سیستم ثبت اطلاعات چندزبانه در چند بانک جداگانه
 • ثبت و نگه داری اطلاعات چند رسانه ای مانند: صدا، تصویر، فیلم و ...
 • سیستم چند کاربره با امکان تعریف کاربران با سطوح دسترسی مختلف
 • امکان تغییر پیام ها و عنوانین نرم افزار به دلخواه کاربران توسط مدیر سیستم
 • کنترل مدیریتی کاربران سیستم و ثبت فعالیت های کاربران به صورت timeric و eventic
 • امکان سفارشی سازی صفحات ورود از قبیل اطلاعات کلیدی، تاریخ خودکار، تسلسل اعداد، غیرتکراری، فقط خواندنی بودن و ...

نیاز به دموی برنامه دارید؟

کافیست با ما تماس بگیرید ما همه چیز را برای شما آماده می کنیم