مدیریت اسناد و مدارک

مدیریت اسناد و مدارک

قابلیت ها و امکانات نرم افزار

امکانات اختصاصی نرم افزار تدارکات و کارپردازی فکرافزار

 • امکان ثبت سفارش و LC

 • کمیسیون معاملات و دستورات

 • تدارکات داخلی

 • تدارکات خارجی

 • امکان ثبت سفارش و LC

 • کمیسیون معاملات و دستورات

 • تدارکات داخلی

 • تدارکات خارجی

 • امکان ثبت سفارش و LC

 • کمیسیون معاملات و دستورات

 • تدارکات داخلی

 • تدارکات خارجی

قابلیت های عمومی نرم افزار

 • رابط گرافیکی کاربر پسند
 • ارائه نسخه client/server و client
 • سیستم ورود اطلاعات چندزبانه با زیرمنوهای خودکار
 • امکان تعریف سیستم ثبت اطلاعات چندزبانه در چند بانک جداگانه
 • ثبت و نگه داری اطلاعات چند رسانه ای مانند: صدا، تصویر، فیلم و ...
 • سیستم چند کاربره با امکان تعریف کاربران با سطوح دسترسی مختلف
 • امکان تغییر پیام ها و عنوانین نرم افزار به دلخواه کاربران توسط مدیر سیستم
 • کنترل مدیریتی کاربران سیستم و ثبت فعالیت های کاربران به صورت timeric و eventic
 • امکان سفارشی سازی صفحات ورود از قبیل اطلاعات کلیدی، تاریخ خودکار، تسلسل اعداد، غیرتکراری، فقط خواندنی بودن و ...