نرم افزار تعمیرات و نگهداری از جمله نرم افزارهایی است که دارای پیچیدگی ها و وسعت فوق العاده ای است که نیازمندی دستگاه هاي صنعتی برای

انجام مراحل گوناگون تعمیرات و همچنین نگهداری موضوعه را شامل مي شود. این نرم افزار امکان ثبت اطلاعات دستگاه ها، ابنیه، فرم ها، كدينگ ها، چ کليست ها و بازبینی ها و تعمیرات دوره اي و موردي، بازبيني مجدد Over hall( ( و غیر پریودیک، اورهال، ارائه گزارشات دوره اي، عمليات هاي اجرا شده و… را دارا مي باشد که به صورت جداگانه و تفصيلي توضیحات اختصاصی نرم افزار قابل ارائه مي باشد.

این نرم افزار مي تواند به صورت مستقل و یا در سیستم یکپارچه مدیریت مکانیزه در سیستم شبکه داخلی در برقراری ارتباط با سایر نرم افزاری صنعتی از قبیل نرم افزار فروش جهت توقف در فروش در تاریخ های معین یا انبار صنعتی، کالاهای درخواستی را با کدینگ تعمیرات و نگهداری و شرح اختصاصی خود، به انبار ارائه دهد تا در انجام سفارشات و خریدها، تغییرات ناخواسته و زمانبندی و معطل سازی بیمورد، کارکرد دستگاه ها دچار توقف و اشکال نگردد.

تمامی فرم های نرم افزار و اطلاعات اختصاصی دستگاه ها و ابنیه به صورت ثابت یا قابل تغییر ارائه گردیده است و در صورت نیاز مسئولین مربوطه نرم افزار بنابر نیاز دستگاه مربوطه توسط مسئول تعمیرات و نگهداری قابل تغییر مي باشد. سطوح دسترسی به اطلاعات توسط کاربران نرم افزار و همچنین سطوح کاربری از برنامه قابل تعریف بوده و درج اطلاعات دستگاه هاو چ کلیست ها و شرح فعالیتهای انجام شده در سیستم مطابق با استانداردها و درخواست مجموعه کاربری نرم افزار ارائه مي گردد.

دریافت کاتالوگ تعمیرات و نگهداری

ویژگی ها و قابلیت های اصلی نرم افزار

  • رابط گرافیکی کاربر پسند

  • ارائه نسخه client/server و client

  • سیستم ورود اطلاعات چندزبانه با زیرمنوهای خودکار

  • امکان تعریف سیستم ثبت اطلاعات چندزبانه در چند بانک جداگانه

  • امکان سفارشی سازی صفحات ورود از قبیل اطلاعات کلیدی، تاریخ خودکار، تسلسل اعداد، غیرتکراری، فقط خواندنی بودن و …

  • ثبت و نگه داری اطلاعات چند رسانه ای مانند: صدا، تصویر، فیلم و …

  • سیستم چند کاربره با امکان تعریف کاربران با سطوح دسترسی مختلف

  • امکان تغییر پیام ها و عنوانین نرم افزار به دلخواه کاربران توسط مدیر سیستم

  • کنترل مدیریتی کاربران سیستم و ثبت فعالیت های کاربران به صورت timeric و eventic

امکانات و چگونگی عملکرد

نیاز به دموی برنامه دارید؟

کافیست با ما تماس بگیرید ما همه چیز را برای شما آماده می کنیم

ویدئو از محیط نرم افزار