روز جهانی بهداشت

گرامیداشت روز جهانی بهداشت

روز جهانی بهداشت بهانه‌ای است برای تشکر و قدردانی از زحمات و تلاش‌های کارکنان و مهندسین بهداشت پاسداران سلامت و دوستداران محیط زیست که در امر سلامت جامعه نقش اساسی و پایه را به عهده دارند. بی‌شک تلاش فردی ما در حفظ و نگهداری محیط زیست تاثیر به سزایی در سلامت جسمی، روانی و اجتماعی ما خواهد داشت  روز جهانی بهداشت محیط گرامی باد.